İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Bireysel Yaşamda Stratejik Düşünce

PUR 120 BİREYSEL YAŞAMDA STRATEJİK DÜŞÜNCE

Stratejik düşünce, geleceği karşılamak yerine onu öngörülür kılmayı ve biçimlendirmeyi amaçlar. Bu yönüyle sadece kurumların değil, bireylerin de hayatlarını şekillendirmek için kullandığı bir düşünce biçimi olarak kabul edilebilir. Hakkında pek çok kaynak olmasına rağmen ne işletmelerin ne de bireylerin kendi koydukları hedeflere ulaşma konusunda belirgin bir strateji geliştirdiklerini ve uyguladıklarını söylemek zordur. Bu kavramı iyi anlayan bireylerin hem kendi yaşamlarını hem de çalıştıkları kurumda yönetim, pazarlama, marka, müşteri ilişkileri ve finansı gibi kavramları birlikte düşünebilme yeteneği kazanacakları söylenebilir. 

İçerik

  • Yaşam felsefesinin kurgulanması
  • Prensipler ve etik değerler
  • Birey için stratejinin anlamı
  • Strateji ve duyguların kontrolü
  • Strateji ve duygusal zeka
  • Stratejik düşünce, kişisel vizyon ve misyon
  • Strateji, taktik ve operasyon