İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Çatışma Yönetimi ve Stresle Mücadele

PUR 109 ÇATIŞMA (UYUŞMAZLIK) YÖNETİMİ VE STRESSLE MÜCADELE

Başarının doğasında, zıtlıkları barıştırma ve işbirliği vardır. Eğer çalışma hayatında kişilerin yetenekleri örtüşüyor ama fikirleri çatışıyorsa o zaman uzlaşmak her iki tarafında çıkarına olacaktır. Kişiler bazen bu gerçeğin farkında olsalar bile, öfke, yüksek ego gibi nedenlerle kolay kolay uzlaşma zemininde buluşamaz. Aile ve sosyal ilişkilerde de durum çok farklı değildir. İletişim kanallarının artması, çatışmaların ve stress kaynaklı psikolojik sorunların da artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler çatışmaların hangi yöntem ve uygulamalarla giderileceği sorusunun da daha sık sorulmasına neden olmuştur. Çatışmaların kısa vadede giderilmesine ilişkin bir iksir yoktur. Fakat eğitimle, kurum içi ve kurum dışındaki çatışmaları yönetilebilir kılacak bazı önerilerde bulunulabilir. Bu eğitim ile, katılımcılara çatışma çeşitleri, çatışma durumunda uygulanacak çözüm stilleri gösterilecek ve çatışmayı olumlu sonuçlandırmanın yöntemleri aktarılacaktır.

İçerik

 • Çatışmanın tanımı ve çeşitleri 
 • Çatışmanın döngüsü 
 • Çatışmanın nedenleri: kişilik farklılıkları
 • Kişilik tiplerine göre çatışmanın çözümleri
 • Yapıcı geri bildirim verebilmek, geri bildirim alabilmek
 • Algı, etki ve istek
 • Dinlemenin önemi
 • Soru sormanın önemi
 • Kontrollü çatışma ve olayları kişiselleştirmeme
 • Özgüvenli iletişim tarzı nedir ve nasıl uygulanır?
 • Saldırgan ve pasif iletişim
 • Beden dili ve ses tonunu yapıcı özgüvenli kullanmak
 • Üçüncü kişi olarak çatışmaları yönetebilmek ve empati
 • Duyguları anlayabilmek ve olumsuz duygularla baş edebilmek
 • İçimizde farklılıklar ile baş edebilmek