İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Dış Ticaret Yönetimi

PUR 304 DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

İşletmeler, kendi yerel pazarların yanında, uluslararası pazarların sunduğu fırsatları da değerlendirmek isterler. Fakat bu süreci yönetmek, yerel pazarlardan olduğundan daha farklıdır. Çünkü her ülkenin mevzuatları, gümrük işlemleri, tüketici alışkanlıkları, dağıtım kanalları ve para piyasaları farklık gösterir. Bu ve buna benzer tüm farklıklar pek çok risk içerebilir. Bir işletmenin uluslararası pazarlara girip başarılı olması için, uygulanacak stratejileri, politikaları, doğrudan ve dolaylı ihracatı, ürün teslim şekillerini, dağıtım kanallarını, fiziksel dağıtımı ve taşıma araçlarını çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu eğitim ile katılımcılar belirtilen bütün unsurları öğrenecek ve uluslararası boyutta rekabet edebilecek duruma geleceklerdir.

İçerik

 • İhracat ve ithalat kavramları
 • Dış ticaretin pazarlama içindeki anlamı
 • Dış ticarette Pazar araştırması ve müşteri
 • Dış ticarette yazışmalar ve e-mailing yöntemi 
 • Dış ticarette müşteri kültürü
 • Dış ticarette reklam ve fuarlar
 • Dış ticarette teslim şekilleri
 • Dış ticarette ürün uyarlaması
 • Dış ticarette ödeme biçimleri
 • Dış ticarette gümrük işlemleri
 • Doğrudan ve Dolaylı İhracat
 • Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları
 • Uygulama