İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Dönüşümcü Liderlik

PUR 205 DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK 

“Daha güçlü olanlar değil, değişime ayak uyduranlar ve hızlı olanlar hayatta kalır.” paradigması tam da günümüzün istikrarsız ve değişken küresel piyasalarını anlatmaktadır. Aslında dönüşümcü olmayan bir liderlik mümkün değildir. Bu eğitimde liderliğin dönüşücü boyutuna daha fazla vurgu yapılacaktır. Çünkü geleceğin belirsizliği ve yüksek riskler içermesi liderliğin “dönüşümcülük” özelliğini daha fazla ön plana çıkartmaktadır. Dönüşümcü liderler, yeni girişimlere ve fikirlere daha açıktırlar ve kontrollü risk alma yeteneğine sahiptirler. Ayrıca yol gösterici, harekete geçirici, birleştirici, motive edici, etkileyici kişilikleri vardır. Dönüşümcü liderlerden, öngörülemeyeni ön görmeleri, yeni yetenekleri keşfetmeleri beklenir. 

İçerik

  • Lider Kimdir?
  • Dönüşümcü liderlerin işe bakış açıları
  • Dönüşümcü liderlerin pazarlamaya bakış açıları
  • Dönüşümcü liderlerin insan kaynaklarına yönelik tutumları 
  • Dönüşümcü liderlerin girişimcilik özellikleri 
  • Başarılı Bir Liderin Sahip Olması Gereken Özellikler
  • Liderlik Stili ve Türleri
  • Liderlikte Başarı Stratejileri
  • Jack Welch örneği
  • Steve Jobs örneği