İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Ekip Çalışması

PUR 119 EKİP ÇALIŞMASI

İnsanların belki de en sırlı gücü, müthiş bir sinerji ile ortak bir amaç etrafında hareket edebilmek yeteneğidir. Ekip ya da takım çalışması, bilimsel bir kavrama işaret etse de insanlık kadar eski bir uygulama biçimidir. Grup, şirket, köy, şehir, ülke dayanışması bunun farklı boyutlardaki uygulamalarını yansıtır.  Bu çalışma eğitiminin amacı, katılımcılara etkin takım çalışmasının yöntemlerini göstermek ve bu yöntemleri uygulanabilir kılmaktır. Ayrıca katılımcıların dinleme, fikir paylaşma, geribildirim alma ve verme, çatışmaları atlatma konularındaki becerilerini geliştirmektir.

İçerik

  • Grup ve takım arasındaki farklar
  • Takım oluşturma ve işbirliği
  • Takım içerisinde roller
  • Takım içerisinde iletişim ve geri bildirim
  • Zor insanlarla başa çıkma ve dayanışma
  • Takım liderliği
  • Başarılı takım liderinin ve üyelerinin özellikleri
  • Takım kararının etkin olduğu alanlar
  • Hedef odaklı başarılı takımlar
  • Takım çalışmasında toplantı yönetimi