İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Etkili İletişime Giriş

PUR 101 ETKİLİ İLETİŞİME GİRİŞ (4 Saat)


Sosyal medya başta olmak üzere, tüm teknoloji öncelikli olarak insanlar arasında daha yoğun iletişim kurulmasına neden oluyor. İnsanlar belki algı ve iletişim olarak en karmaşık ve dağınık dönemlerini yaşıyor. Bunun bireylerin, aile ve iş hayatına olumlu olmaktan ziyade olumsuz etkileri daha fazla olmaktadır. O zaman sağlıklı ve faydalı iletişimi yeniden anlamlandırmaya ihtiyaç var. Bu eğitimin amacı, bireyleri iletişim paradigmalarını yeniden değerlendirmeye ve düşünmeye sevk ve gelecek eğitimler için hazırlık yapmaktır. 


İçerik

  • Kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak
  • Kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunmak
  • Samimiyet, ikiyüzlülük ve yalanın iletişim üzerindeki etkileri
  • Etik değerlerin iletişime etkileri
  • Empati ve sempatinin etkili iletişim için anlamı
  • Kendini ifade etme ve dilin kullanımı 
  • Yaratıcı Drama / Rol Oynama Çalışmaları