İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Etkili Satış Teknikleri

PUR 301 ETKİLİ SATIŞ TEKNİKLERİ

Günümüzde müşterilerini tanıyan, onları önemseyen, satın alma konusunda davranış ve özelliklere saygı gösteren, satışın tüm aşamalarında profesyonelce davranan, mükemmel hizmet anlayışını amaç edinmiş kişi ve kurumlar varlıklarını sürdürebilmektedir. Etkili satış teknikleri eğitiminde amaç, katılımcılarda bu becerilerin geliştirilmesidir.

İçerik

 • Satış ve pazarlama arasındaki farklılıklar
 • İyi bir satıcıda olması gereken özellikler 
 • Değişik müşteri tipleri ve yaklaşım taktikleri
 • Müşteriyi elde tutma programları 
 • Müşteri ilişkilerinde yasaklar 
 • Satış ve müşteri ilişkilerinde etkin dinleme 
 • Doğru soru sorma teknikleri
 • Müşteriyi ikna etme şekilleri
 • Satışa hazırlık planlaması
 • Müşterilerin satın alma güdüleri
 • Tahsilatta müşteriye yaklaşım ve satış teknikleri
 • İlave ürün satma yöntemleri
 • Satış sonuçlandırma ipuçları
 • Karşılaşılacak itirazlar ve itiraz karşılama yöntemleri
 • Satış kapatırken sorulacak sorular ve ipuçları
 • Satış sonrası müşteri memnuniyetinin ipuçları