İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Etkili Sunum Teknikleri

PUR 106 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Reklam ve PR çalışmaları, “Ne olduğunuz değil, nasıl göründüğünüz önemlidir.” İlkesini hareket noktası kabul eder. Ki bu günümüz popüler kültüründen oldukça önemlidir. Bir başarının ya da kalitenin hak ettiği imaja sahip olması göründüğü kadar kolay değildir. Sunum çok genel bir kavramdır. Etkili sunum teknikleri eğitimi, teknik boyutta PowerPoint ya da Keynote gibi bilgisayar  uygulamalarının nasıl daha etkili kullanılabileceğine ve bu araçların kişinin iletişim becerilerini nasıl destekleyeceğini açıklar.  

İçerik

 

  • Sunum planlaması (Zaman, içerik, hedef kitle)
  • Sunum türleri 
  • Sunumda hedef kitlenin dikkate alınması 
  • PowerPoint’de sunum materyallerinin hazırlanması ve kullanımı 
  • PowerPoint kullanım teknikleri
  • Sunum öncesi kontroller (cihazların kontrol edilmesi)
  • Sunuma iyi bir başlangıç yapmak
  • Sunumu başarılı kılan faktörler
  • Sunum Sonrasında Gelebilecek Soruları Cevaplama Teknikleri