İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Finansal Okur Yazarlık

PUR 315 FİNANSAL OKUR YAZARLIK

İnsanların, süreçlerin yönetimi yanında en önemli kaynaklardan birisi olan paranın yönetilmesi en önemli uzmanlık alanlarından birisidir. Günümüzde pek çok işletme nakit akışında yaşanan sorunlar nedeni ile batmaktadır. Yatırımlar için kaynak temini ya da tasarrufların karlı bir biçimde değerlendirilmesi finansal okur yazarlığın en önemli konu başlıkları arasında yer almaktadır. Bu eğitimin amacı, yöneticilerin bilanço rakamlarını yorumlayabilmesini sağlamaktır. 

İçerik

  • Finansal okur yazarlık
  • Bilançonun yorumlanması
  • Kişisel finansal planlama
  • Yatarım kararları ve yatarım planı
  • Yatırım aracı seçimi ve yatarım portföyü
  • Yatırımlarda risk yönetimi
  • Yatırımcı ilişkisi
  • Sermaye piyasası kuruluşlarına bakış
  • Menkul kıymetler ve borsa terminolojisi
  • Yatırım araçları