İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Girişimcilik ve İş Modeli

PUR 201 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ MODELİ

Devletin ve büyük işletmelerin istihdam yaratma kabiliyeti sınırlı olduğundan ekonomik kalkınmanın yegane çaresi olarak "girişimcilik" ön plana çıkmaya başlamıştır. Girişimci olmak, kendi işinin patronu olmak kulağa hoş gelse de ciddi bir öğrenme süreci gerektirmektedir. Girişimcilikte bu öğrenme sürecine startup dönemi denmektedir. Hele hele milyar dolarlık bir işletme hayaliniz varsa startup süreci daha da önemlidir. Girişimcilik eğitimleri, size başarı garantisi vermese de risklerinizi azaltmanızı ve daha az hata yapmanızı sağlayabilir. 

İçerik

 • Startup ve grişimcilik yanı şey midir?
 • Girişimcide bulunması gereken özellikler
 • Startup çeşitleri ve yalın girişimcilik ilkeleri
 • İş modeline giriş ve iş modelinin aşamaları
 • Pazar araştırması ve müşterilerin tespiti
 • Ürün ve müşteri uyumunun temin
 • İş fikrinin test edilmesi ve pivot etmek
 • İş modelinde değer önerisi geliştirme
 • İş modelinde anahtar yeteneklerin tespiti
 • İş modelinde tedarikçiler ve temel aktiviteler
 • Melek yatırımcı ve mentörlük
 • Yatırımcı çeşitleri