İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Güzel Konuşma ve Diksiyon

PUR 103 GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON


Kişilerin sosyal ilişkileri başta olmak üzere kariyer hedeflerinde iletişim ve ilişki kurma becerileri mesleki becerilerin bile önüne geçebilmektedir. Özellikle yönetici konumunda olan, çeşitli hizmet sektörlerinden çalışan kişiler bu ihtiyacı daha fazla hissetmektedir. Bu eğitimin amacı, kendini daha iyi ifade etmek isteyen, hitap ettiği kitleleri bir amaç doğrultusunda ikna etmek isteyen kişilere yardımcı olacak bilgiler vermektedir. Doğal ve samimiyetle bütünleşen hitabet beklenen sonuçların daha hızlı olmasını sağlayabilir. 


İçerik  

  • Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi
  • Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi
  • Doğru ses denetimi
  • Ünlülerin doğru çıkarılış biçimleri ve kullanımı
  • Ünsüzlerin doğru seslendirilmesi
  • Yazı dili ile konuşma dili arasındaki ayrımlar
  • Türkiye Türkçesinin standart konuşma (İstanbul ağzı) kurallar 
  • Akıcı ve anlaşılır konuşmanın sağlanması
  • Süre, tonlama, vurgu, alama, kavşak, durak kuralları