İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Halkla İlişkiler

PUR 307 HALKLA İLİŞKİLER (PR)

“Ne olduğunuzu temsil etmezseniz, ne olmadığınızı anlatmak zorunda kalırsınız.” Diyor İ. Fazlıoğlu. Özünde bir iletişim yönetim olan halkla ilişkiler ya da günümüzdeki ismiyle “kurumsal iletişim” tam da enformasyon karmaşasının yaşandığı günümüze uygun bir felsefe ile çalışmaktadır. Şirketler için bağlantı kurulabilecek kişilerin sempati ve desteğini kazanabilmek oldukça önemlidir. Halkla ilişkiler de bu konuda atılacak adımlar için yapılan bir örgütleşmiş yönetim fonksiyonudur.  Bu eğitim ile katılımcılar, hedef kitle ile ilgili iletişim becerilerini genişletecek, halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında farkındalık kazanacaklardır. Ayrıca güncel örnekleri inceleyerek yapılacak olan uygulamalar ile deneyim kazanacaklardır. 

İçerik

 • Kurum ve bireyler için halkla ilişkilerin anlamı 
 • PR, reklam, pazarlama, marka ve imaj kavramları arasındaki ilişki 
 • Halkla ilişkilerde hedef kitle kavramı
 • Çalışanların kurumu temsil etmesi
 • Halkla ilişkiler ve kurum kültürü
 • Halkla ilişkiler ve kurumsal değerler
 • Kurum içi halkla ilişkiler
 • İnternette kurumsal ve bireysel imaj yönetimi
 • Sosyal medyanın halkla ilişkiler içindeki yeri
 • Halkla ilişkilerde planlama süreci ve iletişim
 • Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar
 • Halkla ilişkiler ve reklam
 • Bir halkla ilişkiler kampanyası nasıl hazırlanır?
 • Örnek kampanya uygulaması