İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri

PUR 113 HIZLI OKUMA VE ANLAMA TEKNİKLERİ

Hızlı okumanın dayandığı temel felsefe, daha çok, daha hızlı ve daha fazla hatırlamadır. Bu eğitimin iki temel amacı vardır: Bunlardan ilki, gözünüzün gördüğü alanı genişletmektir. İkincisi ise, okuduklarınızı daha iyi anlamak ve aklınızda kalmasını sağlamaktır. Hızlı okumanın kazanımları ancak sürekli egzersizler yapılarak kazanılabilir. Sonuçta takip etmeniz gereken doküman ve raporları daha hızlı tarayabilir, alanınıza daha fazla hakim olabilir ve sevdiklerinize de daha fazla zaman ayırırsınız. Ayrıca, kültürel yönünüzü de keyifle geliştirirsiniz. 

İçerik 

  • Hızlı okuma nedir ve nasıl yapılır?
  • Okuma öncesi hazırlıklar 
  • Aktif görme alanını genişletme teknikleri
  • Sözcükleri hızlı tanıma
  • Kelime haznesini genişletme
  • Sesli okuma yapma 
  • Göz atma tekniği
  • Göz egzersizleri
  • Kitap okuma teknikleri