İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

İletişim İnsan Kaynakları Yönetimi

PUR 312 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kitaplar ve medyaya demeç veren bütün yöneticiler, “çalışanlarının en değerli kaynakları olduğunu gururla anlatıyor ama konu ödüllendirmeye geldiğinde ya da ekonomik sorunlar yaşandığında en değerli olanlar bile işten atılmaktan kurtulamıyor. Bu konunun iki yönü var: Biri patronun bekası ve çıkarı söz konusu olduğunda gözü hiçbir şeyi görmeyebiliyor. İkincisi ise başarılı çalışanlar asla bir gün işlerini kaybedebileceklerini hatırdan çıkartmamalı.  Başka bir ifade ile insan kaynakları yönetiminin işletmelere ve çalışanlara bakan iki temel boyutu vardır. Bu eğitimde öncelikle işletmelerin insan kaynakları politikalarını nasıl  belirleyecekleri, başarılı çalışanları nasıl ödüllendirecekleri ve terfi ettirecekleri, performansı nasıl ölçebilecekleri anlatılacaktır. 

İçerik

 • İnsan kaynakları yönetimine giriş
 • İnsan kaynaklarının stratejik rolü
 • İnsan kaynakları uzmanı olmak için gereken özellikler
 • İnsan kaynaklarının temel ilkeleri
 • Stratejik insan kaynakları planlaması
 • İş tanımları ve iş gerekleri
 • İş analizinde atılması gerekli adımlar
 • İş analizinde bilgi toplama yöntemleri
 • İş analizi çıkarma uygulaması
 • Personel seçme ve işe alım süreci
 • Şirketlerde insan gücü ihtiyacını belirleme
 • İş gücü temin kaynakları
 • İş ilanları hazırlama
 • Mülakat ve mülakat teknikleri
 • Özgeçmiş değerlendirirken dikkat edilmesi gerekenler
 • Yetkinliklere dayalı eğitim ve geliştirme
 • Eğitim programının planlanması
 • Performans yönetimi
 • Puantaj tablosu hazırlama ve yorumlama
 • Telafi, fazla çalışma ve denkleştirme sürelerinin hesaplanması