İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

İletişimde Beden Dili

PUR 102 İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ 


“Soğuk çay ve pilavı kabul edebiliriz ancak asık suratlılığı asla.” Çin atasözünde de belirtildiği gibi, özellikle yüz yüze iletişim esnasında söylemediğimiz şeyler, söylemediğimiz şeylerden daha önemlidir. Bu tespit beden dili konusuna aşina herkes tarafından kabul edilmektedir. Konuşurken, söylemek istediğimiz şeyleri hislerimizle doğru orantılı olarak ifade edemeyebiliriz. Gözlerimiz, duruşumuz, jest ve mimiklerimiz, kol ve bacak hareketlerimiz, oturma şeklimiz dış dünyaya birçok mesaj verebilir. Sözlü mesajlar daha çok düşüncelerimizi yansıtırken, sözsüz mesajlarımız ise dünyamızla ilgilidir; duygu ve düşüncelerimizi daha gerçekçi yansıtır. Bu eğitimin amacı, eden dili ile ilgili bilgiler vererek insanların duygu ve düşüncelerini anlamanızı kolaylaştırmak ve çevrenizdeki insanlarla daha iyi ilişkiler geliştirmenizi sağlamaktır. 


İçerik

  • Mesaj Türleri: Sözlü ve Sözsüz Mesaj
  • Beden Dili Nedir? Niçin Önemlidir
  • Beden Dili ve İletişim
  • Yaşamın İçinde Beden Dili
  • Kültürlerin Beden Dili 
  • İlk İzlenim
  • İletişim Mesafeleri
  • Mimikler, Alın ve Kaşlar, Gözler, Ağız Ve Dudaklar, Jestler, Baş Hareketleri, Eller, Parmaklar Tokalaşma, Duruş, Oturuş Ve Yürüyüş Biçimleri
  • Beden Dilini Geliştirmenin Yolları 
  • Başarılı Bir Beden Dilinin Sırları