İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

İnovasyon Kültürü

PUR 115 İNOVASYON KÜLTÜRÜ

Rekabet edebilmek, sorunlara alışılmadık ve ya da orijinal yaklaşımlar geliştirmeyi gerektirmektedir. İnovasyon ise, iki kişi arasındaki bir sorunların çözümünden pazarlama, reklam, üretim, finans, Ar-Ge gibi pek çok alanda uygulanabilir yaklaşımlar ve yeni fikirleri ifade eder. İnovasyon son 10 yılda bir bilimsel bir disiplin haline gelmeye başlamıştır. Bu eğitimin amacı, kurumda çalışan tüm bireyleri kendi alanlarında yeni fikirler geliştirmeye yönlendirmektir. Çalışanları en değerli kaynakları olarak gören kurumlar, bu hususa özel önem atfetmektedir. Kültürel dönüşüm bir anda gerçekleşmez. İnovatif düşünce yöntemleriyle çalışanların bu alanda uyarılması, farkındalıklarının arttırılması, işletmelerin sonraki uygulamalarını kolaylaştırabilir. 

İçerik

  • Temel Kavramlar ve inovasyon çeşitleri
  • İnovatif düşünme teknikleri
  • İnovasyon uygulamalarının önündeki engeller
  • Benzeşim tekniği
  • Tersine düşünme tekniği
  • Matematiksel düşünme tekniği
  • Ürün/Pazar uyumunun anlaşılması
  • Önce genişlet sonra daralt
  • İşletmede statükocular, yenilikçiler, geliştiriciler ve uygulayıcılar. 
  • Geleneksele meydan okumanın anlamı