İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Kurum Kültürü ve Kurum İçi İletişim

PUR 311 KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUM İÇİ İLETİŞİM

Başarılı işletmelerin en önemli benzersiz yönlerinden birisi yerleşik bir “kurum kültürünü”ne sahip olmalarıdır. Kurum kültürü, özetle başta yönetim olmak üzere, çalışanların paylaştığı değerleri, ilkeleri ve etik prensipleri kapsar. Çalışanlar bu sayede “kurum için ne yapacaklarını ve ne yapmayacaklarını” çok iyi bilirler. Ayrıca kurum içi ilişkiler de kurum kültüründen doğrudan etkilenir. Kurum kültürü oturmuş bir işletme dünyanın her yerinde çabucak oturmuş bir işletme yapısına kavuşur. Ayrıca kurum kültürü çalışanlara öngörülebilir bir gelecek de sunar. Böylece çalışanlar kariyerleri daha iyi planlayabilir. Bu eğitimde öncelikle kurum içinde bir anket araştırması yapılarak çalışanların paylaştığı değerler tespit edilir. Ayrıca yöneticilerle toplantılar yapılarak işletme için nelerin daha önemli olduğu, nelerin kırmızı çizgiler içerdiği anlaşılır. Ardından eğitimle elde edilen sonuçlar çalışanlarla paylaşılır ve önerileri alınır. Başka bir ifade ile “Kurum kültürü eğitimi yarı danışmanlık süreci içerir. 

İçerik

  • Kurum içi ön araştırma ve analiz
  • Teorik olarak kurum kültürü ve kurum kimliği
  • Kurum Kültürünün Oluşturulması
  • Kurum Kültürünün Sembolleri
  • Kurum Kimliğinin unsurları
  • Kurum içi İletişim Kavramı
  • Kurum içi İletişimin Önemi
  • Kurum içi İletişimin Kanalları
  • Kurum çalışanları ile kurum değerlerinin tartışılması
  • Etik değerlerin yazılı hale getirilmesi