İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Mobil Aygıtlarda Sözlü ve Yazılı İletişim

PUR 104 MOBİL AYGITLARDA SÖZLÜ VE YAZILI İLETİŞİM


İş hayatı, iletişime dayalı çalışmaların oluşturduğu bir bütündür. İş hayatında görüşmelerin birçoğu multimedya özelliklere sahip mobil telefon uygulamalarıyla (WhatsApp, Gmail vb.) sesli, yazılı ve görüntülü olarak gerçekleştirilir. İş görüşmelerinin yapılması, randevuların ayarlanması, yapılan değişikliklerin haber verilmesi, ticari işlerin düzenlenmesi, müşteri ilişkileri, mal alışverişi ve benzeri alanlardaki işlerin büyük çoğunluğu mail dahil multimedya mobil telefonlarla yapılmaktadır. Mobil Aygıtlarda İletişim eğitimi ile, kurum içi gerekse kurum dışı yapılan iletişim etkinliklerin verimliliğinin artırılması ve iletişim çatışmalarının en düşük düzeylere indirilmesi amaçlanmaktadır. 


İçerik

 • Multi medya cihazların kullanımı
 • Sesli, yazılı iletişim tekniklerinin birlikte kullanılması
 • Telefon görüşmelerinde yapılan hatalar
 • Telefonla konuşma kuralları
 • Sesin önemi ve doğru kullanımı 
 • Telefonda not alma teknikleri
 • Telefonda aktarma kuralları
 • WhatsApp nasıl kullanılmalı?
 • Kurumsal e-mail kullanılması
 • Kızgın görüşmecilerle başa çıkma
 • Aktif dinleme teknikleri ve empati