İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Motivasyon ve Başarı

PUR 117 MOTİVASYON VE BAŞARI

Psikolojide güdü anlamına gelen motivasyon, bireylerin bir eylemi yapmaya yönelik içinde duyduğu güçlü istektir. Başka bir ifade ile Motivasyon, insanları harekete geçiren bir güçtür. Birçok işletmede, yöneticilerin ve personelin gayretine rağmen, beklenilen düzeyde iş motivasyonu, işbirliği, tatmin ve çalışma azmi görülmemektedir. Bu eğiti amacı, işletmenin verimliliğini ve performansını arttırmak için çalışanların motive edilmesini sağlamak ve yüksek motivasyonu sürdürmektir.

İçerik

 • İçsel ve dışsal motivasyon kaynakları 
 • Motivasyonel güdüler (başarı, güç, ilişki kurma)
 • Motivasyon ve insan ihtiyaçları
 • Motivasyonda amaç teorisi
 • Eşitlik teorisi
 • Motivasyon ve başarı ilişkisi 
 • Başarı Teorileri
 • Başarılı kişilerin 10 temel özelliği 
 • Başarıyı arttırmaya yönelik tavsiyeler
 • Başarının araçları
 • Kişisel tatmin ve başarı
 • Yöneticiler için motivasyon öldürmek teknikleri! 
 • Vizyon ve misyonun başarıdaki etkisi 
 • Başarıyı sürdürülebilir kılmak