İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Müzakere Teknikleri

PUR 111 MÜZAKERE TEKNİKLERİ

“Uzlaşma” giderek önemi artan bir kavram haline gelmiştir. Karşılıklı saygı içinde çıkarların korunması ilkesine dayanan “uzlaşma” müzakere yöntemlerinin en önemli amacıdır. Müzakereler, kişiler ve kurumlar arasında meydana gelen çatışmaların iletişim yöntemleri kullanılarak çözümünü amaçlar. Kurumlarla çalışan kişiler, çözümler ve hedefler doğrultusunda fikir alışverişinde bulunurlar. Bu eğitim ile kişiler arası iletişimde ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılması, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesi, uzlaşmaya varılabilmesi için gerekli beceri kazandırılmaya çalışılmaktadır.

İçerik 

 • Müzakere ve uzlaşma kavramı
 • Müzakerenin önemi ve yeri 
 • Müzakerenin tarafları
 • Sosyal ve kültürel etkenlerin müzakeredeki önemi ve yeri
 • Sorunun ele alınış tarzı 
 • Temel müzakere becerileri neleri içerir?
 • Müzakere süreci 
 • Görüşme için hazırlık ve planlama
 • Karşı tarafa yaklaşmada kullanılacak taktik ve beceriler 
 • Bahanelerle başa çıkma 
 • Uzlaşma ve anlaşma 
 • İkna et ya da ikna ol
 • Müzakere sonrası değerlendirme