İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

PUR 118 OFİS YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

Kurumların başarısında yöneticiler önemli bir rol oynadığı gibi, yöneticilerin başarılı olmasında da onu her yönüyle destekleyen bir yönetici asistanı rol oynar. İşletmeler; sorumluluk bilinciyle hareket edecek, takım ruhuna sahip olabilecek, insan ilişkilerinde başarılı ve yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olan, yabancı dil bilen, kurumu temsil edebilen ve gerektiğinde inisiyatif alabilecek yönetici asistanlarına ihtiyaç duyarlar. Bu eğitim ile katılımcılara bir yönetici asistanında olması gereken tüm nitelik ve yeteneklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

İçerik

 • Yönetici asistanının özellikleri, beceri ve görevleri
 • Görgü, protokol kuralları 
 • Toplantıya hazırlık, gündem belirleme
 • Planlama ve randevu sistemi
 • Dosyalama ve arşivleme sistemleri 
 • Resmi yazışmalar
 • Yönetici ve çalışanlarla ilişkiler
 • Medya ile ilişkiler
 • Zaman yönetimi
 • Yönetici asistanlık etik ilkeleri ve kurumsal değerlerin korunması
 • Stres ve öfke yönetimi