İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Pazarlama Araştırmaları

PUR 303 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI

Pazarlama araştırması, çok yoğun bir süreçtir. Bu süreç; pazarlama fırsatları ve problemlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, bu fırsat ve tehditlere karşı oluşturulabilecek pazarlama faaliyetlerinin yaratılması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, pazarlama performansının kontrol edilmesi ve bir süreç olarak pazarlama anlayışının geliştirilmesi sürecidir. Bu eğitim ile katılımcılar bu süreci öğrenecek, yaptıkları araştırmalar doğrultusunda daha gerçekçi ve güvenilir analizler elde edebileceklerdir.

İçerik

 • Pazar araştırmaları Gereği ve Yararları
 • Araştırma Sürecinin Belirlenmesi
 • Örnekleme 
 • Araştırma Türleri
 • Araştırma Yöntemi ve Uygulaması
 • Pazar Talebini Tahmin Edebilme 
 • Hedef Pazar Araştırması
 • Pazar, Rakip ve Fiyat Araştırması
 • Kontrol
 • Değerlendirme
 • Rapor Yazılımı ve Sunuş
 • Örnek Araştırma Uygulama Çalışması