İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Performans Yönetimi ve Değerlendirme

PUR 313 PERFORMANS YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İş gören seçiminde ve eğitiminde gösterilen özene karşı, tüm çalışanların aynı performansı göstermeleri beklenemez. Kişilerin doğuştan gelen yetenekleri, işe ilgi ve uyum gibi özellikleri her zaman farklılıklar gösterir. Performans yönetimi ve değerlendirilmesi eğitimi, çalışanlar arasındaki bu farklılıkları izlemek, ölçmek ve objektif kriterleri belirlemenin yanı sıra işletme içerisinde etkili bir performans değerlendirme sistemi kurmayı amaçlamaktadır. 

İçerik

  • Performans Değerlemesi Tanımı, Önemi ve Amaçları
  • Performans Değerlendirme Süreci
  • Değerleme Yöntemleri
  • Değerleme Sonuçlarının Kontrolü
  • Değerlemede Karşılaşılan Sorunlar
  • Örnek Uygulamalar