İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Problem Çözme Teknikleri

PUR 110 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Problem, istenilen durum ile mevcut durum arasındaki engellerdir. Performans farkındalığı herhangi bir olgunun problem olarak tanımlanmasına neden olur. Bundan dolayı bir olgu birileri tarafından problem olarak algılanırken, diğerleri tarafından algılanmaz. Elbette bu da bir çatışma nedenidir. Problem çözümünde, problem ve nedenlerinin araştırılması, problemin doğru tanımlanması en önemli adımdır. Eğer problem doğru tanımlanmazsa, doğru çözümlere de ulaşılamaz. Farklı bir bakış açısıyla problemler fırsatlar da içerir. Bu engellerin belirlenerek aşılması gerekir. Bu eğitimde problemleri azaltmak ya da kalıcı olarak çözebilmek için problemler ortaya çıkmadan müdahale etme, iş ve sosyal hayatta yönetsel kararları daha etkin olarak verebilmek konularında katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. 

İçerik

  • Problemin görünen ve görünmeyen nedenlerinin tespiti
  • Problemlerin başlıca özellikleri 
  • Problemlerin çözümü
  • Problemlerin çözümü için sormanız gereken sorular
  • Problem çözme sürecinin aşamaları
  • Problemlerin çözümünde başarısızlık 
  • Çözümün önündeki engeller
  • Problem çözmede izlenecek yaklaşım ve teknikler
  • Problem çözmede yaratıcı düşünce