İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Proje Yönetimi

PUR 116 PROJE YÖNETİMİ 

Günümüzde bir amaca-hedefe yönelik olarak zaman ve kaynak gerektiren tüm çabalar “proje” kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır. 
Eğitimimizde projelerin nasıl gözden geçirildiğini izlendiğini ve dökümante edildiğini katılımcılara aktaracağız. Ayrıca, proje ile ilgili yapılması gerekenleri, başarı kriterlerini, kontrol ve onay noktalarını daha proje başlamadan belirleyerek başarılı bir projenin ön adımlarını atmayı da katılımcılarımıza aktaracağız. 

İçerik 

  • Proje yönetimi döngüsü, mantıksal çerçeve
  • Amaçları ve hedeflerin tanımlanması
  • Projede kullanılacak kaynakların planlanması
  • Proje yaşam döngüsü ve organizasyon
  • Proje süreçlerinin planlanması
  • Proje faaliyetleri ve risk planlaması
  • Projede kaynakların dağılımı
  • Proje bütçesinin hazırlanması
  • Projenin yürütülmesi ve kontrolü