İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Protokol ve Sosyal Davranış Koşulları

PUR 105 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI

“Davranış, herkesin kendi yüzünü gösterdiği bir aynadır.'’ diyor ünlü Alman edebiyatçı Goethe.  Kurumsal temsilde ''Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları'', öncelikle kurumsal düzeyde, ardından toplumsal kesimleri ve diğer alt grupları birbirinden ayırma, hayatı kolaylaştırma, ilişkileri düzenleme işlevlerine sahiptir. Protokol, resmi ilişkilerde izlenecek yol, yöntem ve görgü kuralları anlamına gelir. Bu eğitimin amacı, katılımcıların bu kurallar konusunda bilgi ve yetenek sahibi olmalarını sağlamak, kurumsal ve bireysel temsil gücünü arttırmak ve bu doğrultuda iş yaşamında fark edilen, tercih edilen ve yükselen bir çalışan olmalarına yardımcı olmaktır.

İçerik

 

  • Protokolün Önemi ve İlkeleri
  • Hitap, Tanışma, Selamlaşma, Tokalaşma, Teşekkür Protokolü
  • Yönetimde, makamda, toplantıda protokol 
  • Resmi Törenlerde Protokol Kuralları
  • Ziyaret, taşıt, davet, yemek protokolü
  • Hediye alma ve gönderme protokolü
  • Telefon protokolü
  • Sosyal davranış protokolü