İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Reklam Metin Yazarlığı

PUR 310 REKLAM METİN YAZARLIĞI

Reklam, satıcıların ürün, hizmet ya da entelektüel soyut değerlerin ücretli olarak medya kanallarında tanıtılması ve bu ürünlere talep yaratılmasını amaçlar. Çok fazla reklam mecrasının ve mesajının olması ve rekabet gibi nedenlerden dolayı, pahalı bir yatırım olan reklamcılığın beklenen etkiyi göstermesi ve ölçülmesi hiç de kolay değildir. Bu nedenle tüketicilerin dikkatini çekecek ve onları istenen yönde harekete geçirecek yaratıcı reklam çabalarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eğitim ile katılımcılar, reklamcılık konusundaki temel bilgileri ve çağdaş yöntemleri öğrenecek, yaratıcı düşünme teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olacak, hangi reklam aracının nasıl bir etki yarattığını belirleyebilecek ve reklamın etkinliğini ölçebilecektir.

İçerik

 • Reklamcılık ve diğer disiplinlerle ilişkileri
 • Reklam çeşitleri
 • Reklam mecraları
 • Reklam Sınıflandırması
 • Yaratıcı reklam türleri
 • Reklam ajansı ile ilişki yönetimi
 • Reklamda müşteri temsilcisi
 • Reklam için Brief hazırlama
 • Reklam Kampanyası ve oluşum Süreci
 • Kampanya amacına uygun metin hazırlama
 • Reklam metni için ön hazırlıklar
 • Alternatif reklam metinleri
 • Yazılı ifadelerin görselle birleştirilmesi
 • Reklam senaryosu için ön bilgilendirme 
 • Reklam  metni hazırlık süreçleri
 • Medya Planlama
 • Reklam Ajansları
 • Reklam  Etkinliğinin Ölçümlenmesi