İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Satın Alma ve Fiyat Analizi

PUR 315 SATIN ALMA VE FİYAT ANALİZİ

“Satın alırken kazanma” ilkesi ticaretin değişmez paradigması olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda modern satın alma tedarikçisi ilişkileri ve fiyat analizleri eğitiminin hedefi, satın alma temel süreçlerinin, modern tedarikçi ve fiyat yöntemlerinin ve stratejik satın alma tekniklerinin öğretilmesi ve bu tekniklerin iş hayatında etkin bir şekilde uygulanabilmesinin sağlanmasıdır. Bu eğitim sonunda, katılımcılar kendi şirketlerinde satın alma faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde yerine getirebilecekler, stratejik satın alma teknikleri uygulayarak tedarikçileri ile karşılıklı yarar ilişkisine dayalı uzun dönemli ticari ilişkiler gerçekleştirebileceklerdir. Bunların yanı sıra, bilgisayar yardımı ile stratejik satın alma raporları alabilecekler, bu raporlar ile yeni satın alma stratejileri yaratabilecek, global dünyaya düşünerek optimum fiyatta anlaşabilecekler, kısa ve uzun vadede firmalarına maliyet avantajı sağlayabileceklerdir. 

İçerik

 • Satın alma tedarik yöntemine giriş 
 • Satın almanın maliyete etkisi 
 • Satın almanın yatırım verimliliğine ve son ürüne etkisi 
 • Satın alma süreci ve süreç yönetimi 
 • Satın almada politika, hedef, amaç ve sorumluluklar 
 • Satın almanın organizasyon içindeki yeri
 • Teknoloji ile değişen satın alma anlayışı
 • Klasik ve stratejik (modern satın alma kavramları)
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve satın alma ilişkisi
 • Müşteriye özel sürekli üretim 
 • Satın alma çalışanlarında olması gereken özellikler
 • Yap (üret) veya satın al kararını etkileyen kriterler
 • Skn analizi
 • Dış kaynak kullanımı (out sourcing) 
 • Tedarikçi seçimi ve tedarikçilerle ilişkiler
 • Tedarikçi geliştirme stratejileri ve uygulanması
 • Fiyatlandırma ve fiyat analizleri
 • Stok tanımı ve temel kavramlar
 • Sipariş maliyeti, elde bulundurma maliyeti ve satın alma maliyeti 
 • Ekonomik sipariş miktarının hesaplanması
 • Miktar iskontoları
 • Gelir yönetimi satın alma ilişkisi: kritik oran kuralı 
 • Kurumsal kaynak planlaması
 • Satın alma performansının değerlendirilmesi