İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Sosyal Medya Pazarlaması

PUR 308 SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI

Tüketiciler daha çok sanal ortamlara kaydıkça, iletişim odaklı pazarlama, marka, reklam, hakla ilişkiler ve müşteri ilişkileri gibi disiplinler de facebook.com, twitter.com ve Instagram.com gibi sosyal medya platformlarında hedef kitlelerini etkileyecek daha fazla aktivite geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bunun nedenini Amazon.com’un kurucusu J. Bezos’un şu ifadesi çok iyi açıklamaktadır:  “Müşteriyi eğer gerçek dünyada mutsuz ederseniz mutsuzluğunu 6 kişiye söyler, onu eğer sanal dünyada mutsuz ederseniz 6.000 kişiye söyler.” Sosyal medya pazarlaması ile kastedilen, sosyal medya platformlarını, satış, pazarlama, marka imajı, halkla ilişkilere yönelik olarak kullanmaktır. Eğitim amacı ise, bunun yöntemlerini paylaşmaktadır. 

İçerik

 • Sosyal Medya Nedir?
 • Bireysel ve kurumsal amaçlar için sosyal medya
 • Sosyal medyanın pazarlama potansiyeli
 • Sosyal medya platformları ve özellikleri 
 • Sosyal medyada içerik yönetimi
 • Sosyal medya da pazarlama planlaması
 • Sosyal medyada etkinlik türleri
 • Sosyal medyada kampanya planlaması
 • Sosyal medyanın şirketlere Yönelik Etkileri
 • Dijital Dünyada sosyal pazarlama
 • Sosyal Medyada marka, PR ve reklam çabaları