İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Stratejik Planlama ve Vizyon Geliştirme

PUR 314 STRATEJİK PLANLAMA VE VİZYON GELİŞTİRME

Stratejik planlama, kurumun uzun dönemli hedeflerinin, amaçlarının açık ve net olarak belirlenmesi, bu amaçlara uygun hedef ve stratejilerinin oluşturulmasıdır. Stratejik planlama, uzun vadeli bir planlama türüdür ve işletmenin dış faktörlerinin gerçekçi bir biçimde incelenmesini gerektirir. Bu eğitim ve katılımcıların kuruluşlarının dış çevre analizi ve öz değerlendirmesini göz önünde tutarak misyon, vizyon, değerler, ilkeler, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemelerinde temel ilke ve uygulamaları öğrenmeleri ve bunun sonucunda kuruluşlarının stratejik planlama ile performans değerlendirmelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

İçerik

 • Stratejik Düşünmek
 • Stratejik Düşünceyi Geliştiren Aksiyonlar
 • Stratejik Yönetimin Aşamaları
 • Öğrenen Bir Kurum Yaratmak
 • Çevrenin Araştırılması ve Sektör Analizi
 • Sektör Analizi; Görev Çevresinin Analizi
 • Rekabetin Araştırılması
 • Misyon ve Hedeflerin Gözden Geçirilmesi
 • İç Araştırma; Organizasyon Analizi
 • Program Bütçe ve Prosedürlerin Geliştirilmesi
 • Strateji Uygulamalarında Uluslararası Konular
 • Stratejik Yönetimde Değerlendirme ve Kontrol
 • İnternetin İç Araştırma ve Organizasyon Analizi Üzerindeki Etkileri
 • Stratejik Karar Vermek
 • Tahmin Yapılması
 • Bazı Stratejik Fonksiyonel Konular
 • Durum Analizi; SWOT
 • Porter'in Rekabet Stratejileri
 • Şirket Stratejisi
 • BCG Matrisi
 • Değer Zinciri Analizi
 • Uluslar Arası Portföy Analizi
 • Fonksiyonel Stratejiler
 • Planlama Araçları