İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Takım Koçluğu

PUR 202 TAKIM KOÇLUKLUĞU 

Takım çalışmasının kimyasını belirleyen takım lideridir. Takımı bir araya getiren, amaçları ve hedefleri belirleyen, takım arkadaşlarının bireysel yeteneklerini ve potansiyel katkılarının ne olduğunu ya da ne olması gerektiğini bilen takım lideridir. “Koçluk” ise bir takım liderinin yetiştirici, rehberlik edici ve motive edici özelliğine işaret eder. Bu özelliği önemli kılan şey ise, zor olan hedefleri başarmanın temel koşulunun liderin koçluk yeteneğine bağlı olmasıdır. İşletmelerin en önemli gizli sorunu, yöneticilerin kişisel başarılarını bir ekiple gerçekleştirememesi ve potansiyel yetenekeri fark edememesidir. Bu eğitimin amacı, yönetici ve yönetici adaylarına, bir takım çalışmasında nasıl öncülük edeceğini açıklamaktır. 

İçerik 

  • Liderlik, koçluk ve mentörlük
  • Kurum kültürü ve koçluk
  • Koçluk ve duygusal olgunluk düzeyleri
  • Koç ve tanık ilişkileri
  • Koçluk modelleri
  • Koçluk ilkeleri
  • Koçluk uygulama teknikleri 1
  • Koçluk uygulama teknikleri 2
  • Yaşanmış hikayeler üzerinde koçluk