İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Toplantı Yönetimi

PUR 108 TOPLANTI YÖNETİMİ 

Yönetim fonksiyonunun en önemli icra araçlarından birisi, “toplantı yönetimidir.” Günümüzde toplantıların fayda ve faydasızlığını üzerine ciddi tartışmalar yapılmaktadır. Özellikle yönetici konumunda olan kişilerin hazırlıksızlığı, yönetsel becerilerinin eksikliği toplantılara da yansımaktadır. Bunun neticesi, çalışanları motive etmesi gereken toplantılar, sıkıcı ve motivayon öldürücü bir niteliğe bürünmektedir. Bu eğitimin amacı, toplantı öncesi hazırlıklar, toplantı mekanı, toplantı süreci, toplantı içinde katılımcılarla etkileşim ve takip konularında bilgi vermektir.  

İçerik

 • Bir iletişim biçimi olarak toplantının yönetimdeki yeri
 • Toplantı türleri ve amaçları
 • Toplantıların planlanması ve yazılı gündem belirleme
 • Toplantıların fiziksel ortamı ve oturma düzeni
 • Tarafların toplantı için ön hazırlıkları 
 • Toplantı süresinin etkin kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler
 • Toplantı yöneticisinin sorumlulukları
 • Aktif katılımlı toplantı yürütmek
 • Toplantıda çatışma yönetimi 
 • Karar Alma – Grup Kararı Oluşturma
 • Katılımcı tipleri ve katılımcıların yönetimi
 • Toplantı öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler
 • Toplantı değerlendirme
 • Toplantı Tutağının Hazırlanması