İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Üst Düzey Yöneticilik (Executive Leadership)

PUR 204 ÜSTDÜZEY YÖNETİCİLİK (EXECUTİVE LEADERSHİP)

Bu eğitim, orta büyük ölçekli şirket müdürlerine ve genel müdürlere hitap etmektedir. Üst düzey yöneticiler, birlikte çalışacakları diğer yönetici ve müdürleri seçer ve onlarla stratejik düzeyde iş yaparlar. Kısa ve uzun vadeli amaçları, riskleri, yatırımları, fırsatları, tehditleri yönetmek zorundadırlar. İşletmenin sürdürülebilir büyümesi için hem kurum içi hem de kurum dışı makro faktörleri birlikte görmeleri gerekir. Kurumsallaşma, pazarlama, üretim yatırımı, satın alma, ya da şirket satışı gibi kritik konularda karar verirler. 

İçerik

 • Misyon, vizyon ve stratejileri belirme
 • Yönetici seçimi
 • Yetenekli çalışanların terfi ettirilmesi ve ödüllendirilmesi
 • Kurum içi girişimcilik
 • Koordinasyon ilkeleri
 • Duygusal olgunluk ve kişiler arası ilişkiler
 • Protokol ve sosyal davranış kuralları
 • Pazarlama kararları
 • Finansal okur yazarlık
 • Kurumsallaşma
 • Kurumsal iletişim yönetimi
 • Marka Yönetimi