İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Yazışma Kuralları ve Raporlama

PUR 112 YAZIŞMA KURALLARI VE RAPORLAMA

“Söz uçar, yazı kalır.” Atasözü, tüm teknolojik gelişmelere rağmen hiçbir zaman önemini kaybetmemiş bilakis attırmıştır.  Yazışma kurallarına uygun hareket etmek, hem bilginin çalışanlar arasında daha sağlıklı yayılmasını hem de bireyler arası hem de kurumsal iletişimde yanlış ve eksik anlaşılmaların önüne geçerek iş verimliliğini arttırır. Bir diğer önemli husus da yazılı olarak kurum içi ve kurum dışı yapılan görüşmelerde kişilerin kendilerini ifade etme biçimleri, çalıştıkları kurumun imajını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, çalışanların kurum içi ve kurum dışı yazışma ve görüşmelerde uyacağı kurallar, kullanacağı dil ve sözcükleri doğru seçmesi gerekmektedir. Bu eğitim, raporlama ve iş yazışmaları konusunda kurumların bir standart oluşturmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda katılımcılara önemli bir yönetim becerisi kazandırmak suretiyle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

İçerik

  • İletişim ve yazılı iletişim 
  • Yazışma teknikleri, yazışma çeşitleri
  • İş yazışmaları ve resmi yazışmalarda şekil ve içerik şartları
  • Sayfa düzeni, dilbilgisi kuralları ve noktalama işaretlerinin kullanılması 
  • Üslup ve hitap şekilleri
  • Yazıya başlama ve yazıyı sonlandırma 
  • Kurum İçi ve kurum dışı yazışmalar 
  • Raporlama, raporlama çeşitleri, raporlama süreci
  • Rapor içeriği hazırlama 
  • Raporların formatı ve içerik yönü