İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Yöneticilik ve Liderlik Yaklaşımları

PUR 203 YÖNECİLİK VE LİDERLİK YAKLAŞIMLARI 

Yönetici konumundaki bir kişi, liderlik özellikleri taşımasa da yöneticilikle ilgili temel süreçleri bilmesi gerekir. İnsan ilişkileri, planlama, formal ve informal iletişim, duygusal olgunluk, iş takibi, raporlama, finansal okuryazarlık, disiplin vb. yetkinlikleri eksik olan yöneticiler başarılı olamaz. Bu ön şartlara sahip olmayan kişilerin de lider olması beklenemez. Yönetimin en rutin işlerinde bile çalışanları koordine etmekte zorlanan bir yönetici sadece motivasyonu öldürür, hataları sürekli başkalarına atar.  Bu eğitimin amacı, yöneticiliğin temel ilkelerini yönetici ve yönetici adaylarıyla paylaşmak ve liderliğin gerektirdiği hususları uygulamalı olarak anlatmaktır. 

İçerik

  • Ön bir anket çalışması ile yönetici/yönetici adaylarının yetkinliklerinin tespiti
  • Yönetici olmak için gerekli özelliklere ilişkin farkındalık oluşturulması
  • Yönetici-çalışan ilişkileri
  • Yönetici-Müşteri ilişkileri
  • Yönetici ve zaman yönetimi
  • Yöneticilikte iş süreçlerinin takibi
  • Toplantı ve programlarda yöneticinin görevleri
  • Yönetici ve kurumsal değerlerin temsili
  • Yöneticilik ve liderlik arasındaki farklılıklar 
  • Yöneticiler için motivasyon öldürme teknikleri!