İstanbul Ofis: Şair Nedim Cad. Sıraevler 2/4 Akaretler/İstanbul

Zaman Yönetimi

PUR 107 ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman, kıt olan ama bu bunun farkında olmadığımız değerli bir kaynaktır. Onu diğer kaynaklardın farklı kılan özelliği ise, yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması, satın alınması mümkün olmamasıdır. Hayat serüveni içinde öncelikle yaşanan anın, sonra gelecek zamanların esnek bir biçimde planlanması gerekir. Elbette geçmiş zamanın muhasebesi büyük bir tecrübe olarak değerlendirilmedir. Zaman yönetimi eğitiminin amacı, hayat felsefesi, ilkeler ve amaçlar perspektifinden zamanı etkin kullanma yöntemlerini açıklamaktır. Verimlilik, etkinlik, esneklik ve uyum değerlerinin zaman yönetimi açısından önemi açıklanacaktır.

İçerik

 

 • Zaman Nedir?

 • Zaman, para gibi yönetilebilir bir kaynak mıdır?

 • Zaman yönetimi konusunda önyargılar

 • Zamanın etkin kullanımını etkileyen faktörler

 • Zamanı etkin kullanımını etkileyen kelimeler

 • İnsanlar zamanlarını niye boşa harcarlar?

 • Zaman tuzakları

 • Önceliklerin belirlenebilmesi

 • Zamanı etkin kullanmayı engelleyen alışkanlıklarımız

 • Kendi zaman anlayışımızı geliştirmek

 • Zamanı etkin kullanmak için teknikler

 • Zaman Yönetiminde akış

 • Zamanı kullanma sorunları

 • Kullanılabilecek zaman çeşitleri